3R zadružna iniciativa – zadružna pravila

1. 3R zadružna iniciativa je namenjena ekoljsko ozaveščenim vrtcem in šolam ter podjetjem, ki želijo podariti zbrano celulozo in s tem omogočati razvoj delovnih mest za težje zaposljive v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih po Sloveniji.
2. Članstvo v 3R zadružni iniciativi je simbolično in pravno neobvezujoče.
3. 3R zadružna iniciativa vrtcu/šoli donira sredstva na Ekoračun, in sicer sorazmerno s količino podarjene celuloze, kar znaša 0,045 €/kg. Vse storitve, ki jih opravlja 3R zadružna iniciativa, so brezplačne. Za prvih 500 kilogramov podarjene celuloze vrtec/šola ne prejme donacije, ker se sredstva namenijo za pokritje stroškov praznjenja 3R postaj in logistike. S sredstvi na Ekoračunu vrtec/šola gospodari samostojno in brez omejitev. Donacije bodo na Ekoračun nakazane na vsake 3 mesece.
4. Podjetja, ki želijo postati del 3R zadružne iniciative, plačajo znesek v višini 80 € + DDV za vsako 3R postajo, sestavljen iz 3 zbiralnikov (zelenega, modrega in rumenega), ki ga 3R ekipa brezplačno in redno prazni.
5. Pri pravilnemu sortiranju podarjene celuloze za ponovno uporabo vas 3R ekipa sproti usmerja, 3R postajo pa brezplačno in redno prazni, upoštevaje vaše potrebe.
6. Podarjeno celulozo partnersko podjetje Zimic v predelovalnem obratu uporabi za izdelavo naravne toplotne in zvočne izolacije visoke kakovosti.
7. V primeru nezadovoljstva s 3R storitvijo lahko iz 3R zadružne iniciative izstopite kadarkoli z obvestilom na zelena.oskrba@jazon.si, na podlagi katerega bo 3R ekipa 3R postaje odpeljala najkasneje v roku 5 delovnih dni.
8. 3R zadružna iniciativa vas bo redno obveščala o razvoju novih delovnih mest za težje zaposljive.

Prvi koraki 3R zadružne iniciative

Kako narediti potrošniški sistem okolju in posameznikom bolj prijazen, je večni izziv današnjega časa. Potisnjenost ljudi na obrobje družbe, ki nimajo možnosti do poklicnega udejstvovanja in samouresničevanja, je zadnje čase realnost vse večjega števila prebivalcev Slovenije. Korak, ki ga želimo narediti s 3R zadružno iniciativo, je težko pričakovana novost, ki bo prevetrila okostenelost prevladujočega načina ekonomskega delovanja in razmišljanja. Z uporabo modela 3R zadružne iniciative je odgovornost za izboljšanje gospodarske slike Slovenije skupna, omogoča pa izvoz slovenskega in okolju prijaznega izdelka na stabilnejša tuja tržišča.

missmiah

Surovina, s katero razpolagamo vsi, je celuloza, ki nam jo v 3R zadružno iniciativo priključena podjetja, javne ustanove ali posamezniki podarjajo. V zameno za to postanejo del zgodbe o uspešnem razvoju novih delovnih mest za težje zaposljive, ki skrbijo za vso potrebno logistiko pri njenem odvažanju in usmerjajo zadružnike. Skrb za logistiko v osrednji Sloveniji si v tem trenutku delita podjetje Jazon d.o.o. in Zavod Jazon.

Naš cilj je aktivirati čim večje število zaposlitvenih centrov po Sloveniji na ta način spodbuditi gospodarski razvoj posameznih regij. Naslednji korak na poti na tuje tržišče stori partnersko podjetje Zimic, ki podarjeno celulozo uporabi za izdelavo visoko kakovostne toplotne izolacije v svojem predelovalnem obratu v Komendi.

Prelaganje odgovornosti na državne institucije je ovira, ki kar kliče po spremembi. Posamezniki kot akterji skupnosti lahko vrednoto medsebojnega sodelovanja uspešno ponotranjimo. 3R zadružna iniciativa na simbolični ravni povezuje enako misleče subjekte in pri izrabi naravnih bogastev, kar celuloza nedvomno je, skrbi za skupno dobrobit.